Приклади слів із нульовим закінченням?

Приклади слів із нульовим закінченням?

Слова з нульовим закінченням, приклади.
Пояснити, чому в слові саме нульове закінчення.

Нульовими називаються флексії (закінчення в шкільній програмі), які ми не вимовляємо і не чуємо звуками вони не виражені, а також не пишемо і не бачимо літерами вони не позначені. Флексії такі зустрічаються лише у знаменних змінюваних слів – схиляємося або відмінюваних.

нульова Флексія виявляється простим зіставленням даної нам форми з іншими словоформами цієї лексеми, де флексії виражені.

Розглянемо як приклад маленька пропозиція: Братик виконував домашні завдання. В ньому дві лексеми з нульовими флексиями: БРАТИК, ВИКОНУВАВ. Лексема БРАТИК – у формі початкової, за основою в ній відсутня ВИРАЖЕНА флексія, але зрозуміти, що вона є, допомагають будь словоформи з парадигми його формозміни: БРАТИКА, БРАТИКОМ (флексії -А, -ОМ). Те ж і в дієслові ВИКОНУВАВ: ледь поставимо його в інший рід чи інше число (ВИКОНУВАЛО, ВИКОНУВАЛА, ВИКОНУВАЛИ) – стане ясно: у словоформі з наведеного як приклад пропозиції нульова флексія.


Нульові флексії є:

У ІМЕН ІМЕННИКІВ

числа єдиного:

 • 2-го скл. чоловік. роду в їм. пад.: привид, перебій, інтернаціоналізм, павіан, брат;
 • неживих 2-го скл. чоловік. роду вин. пад.: дізнаюся шафка, телефон, підйом, будильник;
 • 3-го скл. в пад. їм. і вин.: ступінь, миша, мішень, фальш;
 • разноскл. ШЛЯХ – в тих же відмінках;

множинного числа:

 • 2-го скл. чоловік. і серед. роду (не у всіх) і 1-го скл. роду дружин. і чоловік. в пад. рід.: немає містечок, училищ, земель, сестричок, круч, дідусів;
 • разноскл. на -МА пад. рід. мн. числа (крім лексем ТІМ’Я, ПОЛУМ’Я, ТЯГАР – у них немає мн. числа): імен, часів, племен, прапорів, вымен (незвично, але лексема ВИМ’Я вживається у мн. числі), насіння, стремен;

ІМЕН ПРИКМЕТНИКІВ:

 • Присвійних на -ИЙ, -ІВ (-ЇВ), -ИН- (-ИН) – це всі суфікси, пад. їм. і вин. чоловік. роду: чий? – Машин, татів, царицин, дідів, Далев (про словника), вороняче, вовчий, ведмежий;
 • коротких якісних в числі од. роду чоловік.: гарний, цікавий, чудовий, прекрасний, могутній;

У ЗАЙМЕННИКІВ

 • вказівних та присвійних в числі од. роду чоловік. (відмінки – їм. і, якщо поширюють неживе іменник, вин.): цей, той, свій, мій, наш, твій, ваш;
 • вказівного ТАКИЙ і питально-відносної ЯКИЙ в числі од. роду чоловік.;
 • особових Я, ТИ і ВІН (в інших флексії виражені – у словах МИ, ВИ флексія -И);

ІМЕН ЧИСЛІВНИКІВ:

 • кількісних зі значенням а) одиниць (5 – 9), б) цілих десятов (10 – 80) і в) цілих сотень (200 – 900) в пад. їм. і вин. – причому в складних числиться. у цих відмінках по дві нульові флексії: у кінці слова та в середині, як і по дві, виражені в інших пад., за винятком двох зазначених вище;
 • кількісних, що позначають цілі сотенки (200 – 900) в рід. пад. на кінці слів: двісті, чотириста, вісімсот, п’ятисот;
 • ОДИН (чоловік.) в пад. їм. і коли поєднується з сущ. неживими, вин.;

У ДІЄСЛІВ:

 • дійсного нахилення в чоловік. роді минулого часу: переклав, апробував, проілюстрував, розкидав;
 • умовного способу в роді чоловік. числа од.: перевів би, апробував б, проілюстрував би, розкидав б;
 • наказового способу в числі од.: переглянь, розсміши, додай, відзнач;

У ДІЄПРИКМЕТНИКІВ страждальних коротких числа од. роду чоловік.: несом (від несоме), вирішуємо (від вирішується), виконаний, побудований.

Крім того, слід розрізняти слова з нульовими флексиями і слова, в яких флексу немає.

Приклади слів із нульовим закінченням: стіл, кіт, хутро, гріх, сокира, пиріг, ліс, біс, світло, відповідь, чоловік, трон, маг, світ, затвор, захід, відповідь, стіг, хлів, козак, воїн, коваль, обладунок, океан, динозавр, космос. В інших формах всі ці слова мають закінчення. Наприклад: коваль-а, коваль-му, коваль-и. Тому всі наведені для прикладу слова теж мають закінчення, яке вважається нульовим.

Слова з нульовим закінченням не потрібно плутати з незмінними словами, оскільки в будь-яких формах закінчень немає.

Нульове закінчення матеріально не виражений. Тобто, воно є, але ми його не бачимо. Після кореня відсутній звук, чому виражається граматичне значення. Наприклад, слово “дім”. При зміні з’являється закінчення – вдома, вдома, будинку і т. д.

Син, грузинів, солдатів, гранат, хід, рік, місто, плід, міст, орден, сват, брат, чоловік, стіл, ніс, луг, лист, союз, кавун, карапуз, носок, капців, лось, слон, герой, ніч, миша, поранений, красивий і т. д.

Добавить отзыв

Нажмите сюда, чтобы добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *